Зүүн тархи нь математик, логик, оновчтой шүүлтүүд

in bennettvarnold •  4 days ago 

Заримдаа та мэдрэмжээр хөрөнгө оруулахдаа илүү сайн үр дүнд хүрч чадна. Ийм хүмүүс "Би азтай байсан" гэж даруухан хэлдэг. Зөвхөн азаар л үнэхээр амжилттай байсан уу? Энэ нь байж болох юм, гэхдээ би үл үзэгдэх давталтын сургалт, туршлагаар амьдарч байхдаа би өөрийн зөн совингийн дүгнэлт, үндэслэлгүйгээр объектыг шууд ойлгох чадвартай байсан тул амжилтанд хүрэх байсан.

Зүүн тархи нь математик, логик, оновчтой шүүлтүүд, баруун тархи нь сэтгэл хөдлөл, бүтээлч байдал, мэдрэмжийн урвалыг удирдахад үйлчилдэг. Зүүн тархи эзэмшигчид асуудлыг аналитик, логик шинжтэй тул системтэй шийдэх хандлагатай байдаг бол баруун тархи эзэмшигчид асуудлыг ухамсартайгаар шийддэг. Магадгүй үл хөдлөх хөрөнгийн хөрөнгө оруулалтад эрчүүдээс эмэгтэйчүүдийн амжилтын түвшин өндөр байх нь шударга шүүлтийн дэргэдэхтэй холбоотой байх.

Заримдаа бодлогыг логик, дүн шинжилгээ хийхээс илүү сэтгэл хөдлөлөөр үнэлж дүгнэх нь илүү үр дүнтэй байдаг. Үл хөдлөх хөрөнгийн хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөөнд би хэд хэдэн хүмүүстэй уулзаж, зөвлөлдөх дуртай. Энэ нь логик нөхөр ба сэтгэл хөдлөлийн эхнэр хоёрын хооронд үүрэг хуваарилалтын улмаас хөрөнгө оруулалтын чиглэлийг тогтоох нь харьцангуй хялбар байдагтай холбоотой юм. Үл хөдлөх хөрөнгийн хөрөнгө оруулалтын хувьд та үл хөдлөх хөрөнгийн бодлого, сонины агуулгыг унших чадвартай байх ёстой, гэхдээ үүнийг хэрхэн уншиж, уншихаа мэддэг, логикоор ханддаг хүн биш, үүнийг шүүж, хийж чаддаг хүн юм.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Что это значит? Это монгольский язык?

Энэ монгол уу?